پروفایل اشتراکی asemooni

شبکه تلگرام تیروکمان تیر اندازی با کمان - آسمونی | پرنده های ابابیل - آسمونی | اولین های اختراعات و اکتشافات ایرانیـان درون دنیـا - آسمونی | صفحه بازگشت محصول به منظور مشتریـان تهران،کرج، مشـهد، اصفهان و شیراز | نژادهای کبوتر - ویکی‌پدیـا، دانشنامـهٔ آزاد | استخدام - سامانـه جذب نیروی انسانی | آشنایی با معدن مس - آسمونی | تصاویر دیدنی 15 شـهریور 95 - آسمونی | حج عمره مفرده و تمتع ۹۶ | ثبت‌ نام و شرایط اعزام زائران ... |

شبکه تلگرام تیروکمان

تیر اندازی با کمان - آسمونی

تیر اندازی با کمان 

هدف:
در هدفهای بکار شده درون فضای ورزشکاران ۳۶ تیر را بـه سمت هدف پرتاب مـی کنند کـه فاصله کمانددار که تا هدف متفاوت بوده و شامل موارد زیر مـی شود:
فاصله بانوان کماندار که تا هدف : شبکه تلگرام تیروکمان ۷۰، شبکه تلگرام تیروکمان ۶۰، ۵۰، و ۳۰ متر  و  فاصله آقایـان  کماندار که تا هدف: ۹۰، ۷۰، ۵۰، و ۳۰ متر.

اندازه هدف به منظور آقایـان و خانمـها درون فاصله ۷۰ متری برابر با ۱۲۲ سانتیمتر مـی باشد. شبکه تلگرام تیروکمان قطر دایره هدف درون دو اندازه ۱۲۲ و ۸۰ سانتیمتر مـی باشد. شبکه تلگرام تیروکمان کـه اندازه ۱۲۲ سانتیمتر به منظور فاصله های ۹۰،۷۰،۶۰ متر استفاده مـی شود، و اندازه قطر ۸۰ سانتیمتر به منظور فاصله های ۵۰ و ۳۰ متر بکار مـی رود.

صفحه هدف از پنج رنگ متفاوت تشکیل شده هست که هر رنگ بـه وسیله یک خط بـه دو قسمت تقسیم شده و صفحه دارای ۱۰ قسمت نـهایی مـی گردد. دایره مرکزی ۱۰ امتیـاز دارد و بترتیب امتیـازها بـه سمت بیرون دایره کم مـی شود که تا به امتیـاز ۱ برسد. دایره X مرکزی درون وسط صفحه ۱۰ امتیـاز دارد و جهت امتیـاز نـهایی مـی باشد.

گامـهای ده گانـه تیر اندازی با کمان

گام اول : ایستادن صحیح ( درون افرادی کـه دارای دو پای سالم و بدون معلولیت اندام و ستون فقرات هستند.) : هنگام تیراندازی همـیشـه خطی بر روی زمـین بـه موازات سطح سیبل کشیده مـیشود کـه خط آتش نام دارد . تیرانداز حتما طوری بایستد کـه خط آتش از بین دو پایش بگذرد ، یعنی موازی سطح سیبل نمـی ایستد بلکه عمود بر سطح سیبل قرار گرفته و صورتش را بطرف سیبل مـیگرداند ، انگشتان شست هر دو پا موازی هم قرار مـیگیرند. ایستادن صحیح مستلزم رفتن بـه یک وضعیت پیچیده نیست بلکه بسیـار ساده ، کافیست پاها را بـه اندازه عرض شانـه باز نموده و بدن عمود بر زمـین قرار گیرد درون حالیکه وزن بدن بر روی هر دو پا بـه یک اندازه تقسیم گردد. ستون فقرات مستقیم عمود برزمـین و سر و گردن درون امتداد آن بدون تنش و فشار درون وضعیتی کاملاٌ نرم و راحت.

گام دوم : نحوه قرار گرفتن انگشتان بر روی زه کمان : زه کمان با سه انگشت کشیده مـیشود ، نـه بیشتر و نـه کمتر. بدین شکل کـه انگشت اشاره درون بالای ته تیر و انگشت مـیانی و انگشتری درون زیر ته تیر ، زه را گرفته و در حالیکه پشت دست کاملاٌ صاف و در امتداد ساعد هست زه را با بند اول انگشت مـیانی کـه بلندترین انگشت هست و نرمـهً انگشتان اشاره و انگشتری کـه قدری کوتاه تر هستند مـیگیریم.

گام سوم: نحوه قرار گرفتن دست بر روی کمان: هرگز قبضه کمان را چنگ نمـیزنیم و آنرا محکم درون دست نمـیگیریم .محل قرار گرفتن قبضه کمان بر روی خطی هست که وسط مچ دست را بـه مـیان دو انگشت شست و اشاره وصل مـیکند کـه بعنوان خط فشار نامگذاری مـیشود کـه فشار کمان بر روی این خط حتما بطور مساوی پخش شود.

گام چهارم :نحوه قرار گرفتن بازو و شانـه ها هنگام تیراندازی : بازوئی کـه کمان را گرفته از ناحیـه مچ و مفصل آرنج حتما آنقدر بـه طرف داخل و پائین بچرخد کـه زه نکشیدهً کمان بـه ساعد وآرنج نچسبد . شانـه ها حتما عمود بر ستون فقرات و در امتداد هم و کاملاٌ شل و رها درون مفصل خود قرارداشته باشند ، نـه قوز کرده و نـه بالا کشیده باشند

گام پنجم :نحوه کشیدن زه : زه را درون امتداد بازو و خط افق آنقدر مـیکشید که تا انگشت اشاره شما درون محل لنگرگاه ، زیر استخوان فک (که قبلاٌ بـه کمک مربی آنرا یـافته اید) قرار گیرد طوریکه حتماٌ زه چانـه شما را درون منطقه مرجع لمس کند. (منطقه مرجع ، کل ناحیـه تماس زه با چانـه هست که از وسط چانـه که تا فاصله یک اینچی آن هست نـه بیشتر) . چون با استفاده از عضلات کتف حتما زه را کشید ، هنگام کشش زه استخوانـهای کتف واقع درون پشت شانـه ها بـه هم نزدیک مـیگردند.
تیرانداز حتما همواره عضلات غیر مرتبط با کارش کاملاٌ شل و رها باشند و به هنگام کشش زه راست ایستاده و بدنش بدون انقباض و تنش باشد و تا حد امکان شانـه هایش را پائین و در یک راستا نگه دارد.

گام ششم :نحوه قرار گرفتن زه کمان بر روی صورت : بهترین محل به منظور زه کمان بر روی صورت وسط چانـه وو بینی هست ولی با توجه بـه تنوع آناتومـی فک درون بین افراد ، زه را مـیتوان حداکثر یک اینچ از وسط چانـه فاصله داد بـه شکلی کـه کنار چانـه را لمس کند ولی وسط بینی را نیز حتما لمس نماید. درون حالیکه دندانـها بدون فشار روی هم قرار دارند انگشت اشاره زیر نسج سخت استخوان فک درون محل لنگر گاه قرار مـیگیرد.
توجه: هنگام تیراندازی از جویدن تنقلات و آدامس بشدت بپرهیزید.

گام هفتم : نحوه نگهداری کمان هنگام کشش زه : درون محل اتصال انگشتان بـه پشت دست ، چهار مفصل استخوانی تقریباٌ درون یک ردیف قرار دارند ، خط فرضی کـه این چهار مفصل را بـه هم وصل مـیکند ، با خط مرکزی کمان حتما زاویـه ای بین ۳۰ که تا ۴۵ درجه بسازد ، نـه کمتر و نـه بیشتر کـه هر یک مـیتواند موجب آسیب جدی بـه استخوانـهای مفصلی مچ و یـا مفصل انگشت شست گردد.هنگام کشش زه حتما تمام پنج انگشتی کـه کمان را گرفته اند کاملاٌ شل ورها باشند.
ممکن هست انگشت شست و اشاره بـه نرمـی یکدیگر را لمس کنند.هرگز شانـه ها را بالا ندهید.

گام هشتم : نشانـه گیری : نشانـه گیری توسط چشم غالب انجام مـیشود . شما مـیتوانید چشم دیگرتان را ببندید و یـا اگر راحت هستید آنرا نیز باز بگذارید. تکمـه یـا حلقه نشانـه یـاب (سایت) را بر روی هدف تنظیم کنید.

گام نـهم : رها نمودن تیر : حالا قرارنیست کاری انجام دهید فقط و فقط کافیست انگشتانی کـه زه را کشیده اند شل شوند و اجازه دهید زه از روی انگشتان شما سر بخورد ، درون حالیکه استخوانـهای کتف توسط عضلات کتف هنوز بطرف هم کشیده مـیشوند ، بنا بر این ، دستی کـه زه را مـیکشد ، بعد از رها شدن تیر، بـه طرف عقب پرتاب مـیشود و کمان بآرامـی درون دست شما بطرف پائین( کمانی کـه استابیلایزر دارد) و یـا بطرف بالا (کمان بدون استابیلایزر) مـیچرخد.

گام دهم : تعقیب تیر با نگاه که تا زمان اصابت بـه هدف : بعد از رها شدن تیر بدون اینکه هیچ حرکتی نمائید با چشمانتان تیر را که تا اصابت بـه هدف دنبال کنید و تصور کنید که تا لحظه اصابت تیر بـه هدف با چشم آنرا هدایت مـیکنید. سپس بآرامـی دستهایتان را بعد از یک نفس عمـیق پائین بیـاورید.
پس از تیراندازی وضعیت پاها را تغیر ندهید و پس از ۱۰ که تا ۲۰ ثانیـه استراحت و تمرکز به منظور تیر بعدی اقدام نمائید . 
[تیر اندازی با کمان - آسمونی شبکه تلگرام تیروکمان]

نویسنده و منبع |نقاشی ابابیل

پرنده های ابابیل - آسمونی

ابابیل واژه‌ای عربی هست و واژهٔ پرستو بـه عنوان برابر فارسی آن درون نظر گرفته شده‌است.

آنچه از ابابیل درون قرآن یـاد شده هست را درون این بخش از پورتال آسمونی به منظور شما عزیران قرار داده ایم.

ابابیل پرنده‌ای کوچک هست که بـه دستور خداوند متعال به منظور نابودی سپاه ابرهه کـه برای جنگ با خدا رفته بود درون آسمان پدیدار شد و با پرتاب سنگ، نقاشی ابابیل سپاه عظیم ابرهه را نابود کرد.

این واژه، تنـها یک بار درون سورهٔ فیل کـه به داستان یورش سپاه فیل بـه مکّه و نابودی آن‌ها به‌وسیله گروهی از پرندگان پرداخته، بـه کار رفته‌است :

وَ‌أرسَلَ عَلَیـهِم طَیراً أبابِیل

خدا بر سر آن‌ها دسته دسته پرندگانی را فرستاد

لغویـان، مورّخان و مفسّران، درون رابطه با ریشـه و معنای این واژه و چگونگی پرندگانی کـه این ماموریت را انجام دادند، هم نظر نیستند.

معنای ابابیل

برخلاف آن‌چه جاافتاده، ابابیل نام آن پرندگان نیست بلکه معنای وصفی دارد. نقاشی ابابیل بـه نظر ابن سیّده، ابابیل بـه معنای گروه‌ها و دسته‌هایی از پرندگان*، اسبان و شتران است.

ابن عبّاس آن را بـه معنای «دسته دسته» مـی‌داند.ابابیل، هم‌چنین بـه معنای «زیـاد»، «گروه متفرّق»، «جمعیّت‌های بزرگ»، «جمعیّت‌ها»، «بعضی بـه دنبال بعض» «جماعت‌هایی متفرّق از این‌جا و آن‌جا» و «رنگ‌های گوناگون»دانسته شده‌است.

به نظر مصطفوی، بعید نیست کـه اصل درون مادّه «أـ‌ب‌ـ‌ل» بـه معنای تحمّل سختی، بردباری و مقاومت، وابل (شتر) نیز یکی از مصادیق این معنا باشد، وشاید ابابیل هم وصف پرنده‌ای با همـین ویژگی‌ها باشد و «طیراً أبابیل»، یعنی پرندگان گروه گروه، قوی، مقاوم و صبور.

آرتور جفری مـی‌گوید: نقاشی ابابیل واژهٔ «ابابیل» ربطی بـه پرندگان ندارد؛ بلکه نام یک بلا است، گذشته از آن، این کلمـه از «ابیله» بـه معنای «تاول» گرفته شده‌است.

اشپرنگل خیلی پیش‌تر درون ۱۹۷۴ مـیلادی مـیان این واژه و بیماری آبله، رابطه‌ای را حدس زده بود و آن را مشتق از «اَب» بـه معنای «پدر» و «ابیل» بـه معنای «نوحه و ندبه» مـی‌پنداشت و مـی‌گفت: ایرانیـان، واژهٔ «ابیله» را بـه معنای آبله بـه کار مـی‌برند.

این نظریّه را روایـات موجود کـه مـی‌گوید: لشکریـان ابرهه بـه بیماری آبله دچار و نابود گشتند، تأیید مـی‌کند؛ امّا مشکل، اثبات فارسی بودن آن است، زیرا آبله درون زبان فارسی، خود دخیل از عربی و بی‌تردید از همـین آیـه گرفته شده‌است.

شکل و نوع پرنده

در این کـه این پرنده بـه چه شکلی بوده و چگونـه مأموریّت خود را درون نابودی اصحاب فیل انجام داده، آرای گوناگونی وجود دارد:

عایشـه مـی‌گوید: ابابیل شبیـه خطاطیف (پرستوها) هستند و نیز گفته شده: آن‌ها شبیـه وطاویط خفّاش‌های سرخ و سیـاه بودند.

ابوسعید خدری، کبوتران حرم (مکّه) را از نسل ابابیل مـی‌داند ولی بُروسَوی درون درستی کلام او تردید مـی‌کند چرا کـه به گفتهٔ برخی، ابابیل، شبیـه زرازیر سارها هستند کـه در اطراف باب ابراهیم مسجدالحرام وجود دارند.

عکرمـه مـی‌نویسد: آن‌ها سرهایی چون درندگان داشتند کـه پیش از آن دیده نشده بود و پس از آن نیز دیده نشد.

طبری بـه نقل از ابن‌عبّاس مـی‌گوید: آن‌ها پرندگانی بودند کـه از دریـا خارج شده یـا از سوی دریـا آمده بودند. نقاشی ابابیل سفید یـا سیـاه و یـا سبز رنگ بودند و منقاری چون پرندگان و چنگال‌هایی همانند سگان داشتند.

ابوالجوزا عقیده دارد کـه خداوند درون همان وقت، آن‌ها را درون آسمان پدید آورد.و ابن مسعود آن‌ها را پرندگانی مـی‌داند کـه صیحه مـی‌کشیدند و بر اصحاب فیل، سنگ* مـی‌افکندند. خداوند طوفانی فرستاد کـه آن سنگ‌ها را با شدّت بر آنان مـی‌کوبید.

ابوالفتوح رازی از ابومسعود نقل مـی‌کند: آن مرغان بـه شکل منج انگبینند (زنبورعسل) و در منقار هر یکی، سنگی است. هر گروهی را یکی مرغ، درون پیش ایستاده، سیـاه سر، دراز گردن، سرخ منقار. بیـامدند این مرغان و گرد لشکرگاه ابرهه درون آمدند. چون ایشان صف بر کشیدند و آهنگ کعبه د، هر مرغی از ایشان، آن‌چه درون منقار داشت، بینداخت.

بر هر سنگی نام صاحب او نوشته شده بود. بر هر یکی کـه سنگ او، بر او زدند، بر سرش آمد و از زیرش بیرون آمد و اگر بر پشتش افتاد، بـه ‌اش بیرون آمد و اگر بر ‌اش آمد، بر پشتش بیرون رفت که تا همـه بر جای بمردند.

به گفتهٔ ابن‌هشام، خداوند پرندگانی همانند پرستو را از دریـا بر آن‌ها فرستاد کـه هر یک سه سنگ با خود حمل مـی‌د: یک سنگ درون منقار و دو سنگ درون پاهایشان بود. سنگ‌ها بـه اندازه نخود و عدس بود و به محض برخورد بـه اصحاب فیل، آن‌ها را نابود مـی‌کرد.

فخر رازی بعد از نقل صفات متعدّدی کـه برای پرندگان بیـان شده، مـی‌گوید: از آن جا کـه این پرندگان دسته دسته بودند، شاید هر دسته شکلی داشته و هری آن‌چه را کـه دیده وصف کرده‌است.

از محمد درون وصف این پرنده روایت شده: مرغی بین آسمان و زمـین هست که لانـه دارد و تخم مـی‌گذارد.

ابومریم از محمد باقر روایت مـی‌کند: هر پرنده سه سنگ درون چنگال و منقار خود داشت. سنگ‌ها را بر روی لشکریـان ریختند کـه بر اثر آن درون مـیان آن‌ها، مرض آبله پدید آمد؛ بعد خداوند نیز بـه وسیله آن‌ها، نابودشان ساخت و پیش از آن «آبله» درون آن‌جا دیده نشده بود.

از جعفر صادق درون این باره نقل شده: از اصحاب فیل، یک نفر بیش‌تر باقی نماند کـه فرار کرد. او درون حالی کـه مشغول نقل واقعه به منظور مردم بود، سرش را بالابرد و گفت: این از همان پرندگان است؛ آن‌گاه آن پرنده کـه مأمور تعقیب او بود بالای سر او قرار گرفت و سنگی را رها کرد کـه از زیر او خارج‌شد.

بعضی این شخص را خود ابرهه دانسته‌اند کـه هنگام نقل واقعه به منظور پادشاه حبشـه با آن عذاب نابود شد.
[پرنده های ابابیل - آسمونی نقاشی ابابیل]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 09:34:00 +0000اختراعات اخیر در ایران

اولین های اختراعات و اکتشافات ایرانیـان درون دنیـا - آسمونی

در مطلب اخیر با عنوان “رکوردهای اول کشور ایران درون کتاب گینس و جهان” بـه برترین رکوردهای ایرانی ها درون جهان اشاره کردیم ، اختراعات اخیر در ایران اما این بار مـی خواهیم بـه گذشته برویم

بله ایرانیـان از دیرباز نیز بـه نبوغ و خلاقیت مشـهور بوده اند، درون این مطلب آسمونی بـه برخی از اختراع ها و ساخته های ایرانیـان اشاره مـی کنیم:

آیـا مـیدانید: اختراعات اخیر در ایران اولین مردمانی کـه سکه را درون جهان ضرب د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه عطر را به منظور خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه سیستم اگو یـا فاضلاب را جهت تخلیـه آب شـهری بـه بیرون از شـهر اختراع کرد ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه حیوانات خانگی را تربیت د و جهت بهره مندی از آنان استفاده د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه مس را کشف کرد ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه آتش را درون جهان کشف د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه ذوب فلزات را آغاز د ایرانیـان بودند درون شـهر سیلک درون اطراف کاشان.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه نخ را کشف د و موفق بـه ریسیدن آن شدندایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه اسب را بـه جهان هدیـه د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین ارتش سواره درون دنیـا توسط سام ایرانی اختراع شد با ۱۱۵ سرباز.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه حروف الفبا را ساختند درون ۷۰۰۰ سال پیش درون جنوب ایران ، ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه شیشـه را کشف د و از آن به منظور منازل استفاده د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه زغال سنگ را کشف د ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه به کرویت زمـین پی بردند ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه مقیـاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیـان بودند.

آیـا مـیدانید: اولین مردمانی کـه کشتی یـا زورق را ساختند بـه فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است.

و…

پاینده باد ایران و ایرانی

. اختراعات اخیر در ایران . اختراعات اخیر در ایران
[اولین های اختراعات و اکتشافات ایرانیـان درون دنیـا - آسمونی اختراعات اخیر در ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 02 Jul 2018 04:13:00 +0000انواع قفسه برای اسباب بازی بچه

صفحه بازگشت محصول به منظور مشتریـان تهران،کرج، مشـهد، اصفهان و شیراز

فرم بازگشت محصول ویژه مشتریـان شـهرهای تهران،کرج، انواع قفسه برای اسباب بازی بچه مشـهد، اصفهان و شیراز

مشتری گرامـی ضمن تشکر از خرید شما، جهت بازگشت محصولات خریده شده لطفا موارد زیر را تکمـیل فرمایید. انواع قفسه برای اسباب بازی بچه بعد از تکمـیل این فرم، همکاران ما با شما درون ارتباط خواهند بود.

لطفا توجه داشته باشید پر فرم بازگشت کالا الزامـی مـی باشد.

لطفا بـه حساب کاربری خود وارد شوید

مرحله بعد

ورود آدرس و زمان بازگشت محصول

Google Maps

برای مشخص نمودن آدرس محل سخود، روی نقشـه کلیک کنید و جهت بزرگ نمایی یـا کوچک نمایی از علامت های + و - درون کنار نقشـه استفاده نمایید. انواع قفسه برای اسباب بازی بچه بعد از یـافتن محل دقیق، درون نـهایت علامت قرمز رنگ را روی آن قرار دهید.

مشتری گرامـی شما حتما فرم بازگشت کالا کـه همراه کالاها به منظور شما ارسال شده هست را پر نمایید و به پیک بامـیلو تحویل دهید.

هم چنین مـیتوانید فرم را از قسمت زیر دانلود کنید.

فرم بازگشت کالا کـه همراه محصول ارسال شده هست را پر مـیکنم.

ثبت درخواست

با تشکر درخواست شما ثبت شد.
مامور بازگشت سفارش درون زمان مقرر شده محصول مورد نظر شما را تحویل خواهد گرفت.
در صورت بروز هرگونـه تغییرات، همکاران ما با شما درون ارتباط خواهند بود. لذا، خواهشمندیم جهت تسریع درون فرآیند پیگیری، از تماس با خدمات مشتریـان بامـیلو پرهیز نموده و منتظر اطلاع رسانیـهای بعدی باشید.

: انواع قفسه برای اسباب بازی بچه
[صفحه بازگشت محصول به منظور مشتریـان تهران،کرج، مشـهد، اصفهان و شیراز انواع قفسه برای اسباب بازی بچه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 06 Nov 2018 05:31:00 +0000کبوتر دم سیاه

نژادهای کبوتر - ویکی‌پدیـا، دانشنامـهٔ آزاد

پرش بـه ناوبری پرش بـه جستجو

دسته کبوتر بر بالای یک امارت قدیمـی
دسته کبوتران درون قفس درون یک پارک درون قم

نژادهای کبوتر بسیـار متنوع ومتفاوت هستند درون زیر برخی از معروف‌ترین نژادهای کبوتر ذکر شده‌اند:

۱. کبوتر دم سیاه کبوتر شاهی King Pigeon

نژادی آمریکایی هست که از آن گونـه‌هایی بـه رنگ‌های سفید، کبوتر دم سیاه نقره‌ای، آبی تیره، سرخ وزرد وجود دارد.. کبوتر دم سیاه معمول‌ترین آن‌ها گونـه سفید است. گونـه سفید درون آمریکا از تلاقی سفید رومـی، سفید مالت Maltese وسفید دوشس Duches بـه وجود آمده‌است. گونـه نقره‌ای نیز از تلاقی دوشس وموندین بـه وجود آمده وجثه‌ای بزرگ تر وحالتی آرام تر از سفید دارد. وزن کبوتر نر بالغ درون حدود ۹۰۰ گرم وکبوتر ماده بالغ درون حدود ۷۵۰ گرم ووزن هر جفت جوجه بین ۹۰۰ که تا ۱۳۵۰ گرم است. این نژاده سالیـانـه ۸ که تا ۱۵ جفت جوجه مـی‌دهد. کبوترهای این نژاد از کالبدی کشیده ومستقیم ودم افقی برخوردارند. استحکام بال‌ها بسیـار زیـاد هست واندام محکم بوده، عریض مـی‌باشد، گردن ستبر وشکیل بوده، جمجمـه گرد وبزرگ مـی‌باشد وسر بـه رنگ سفید ومخطط است. درون سال ۱۹۴۰ درون آمریکا گونـه‌ای از این نژاد بـه نام کبوتر « شاهی شناسا» پرورش داده شد. از محسنات این گونـه توانایی شناختن دو جنس نر وماده آن از یکدیگر مـی‌باشد، کـه به علت تفاوت رنگ پرها درون دو جنس امکان‌پذیر مـی‌گردد.

۲. کبوتر گاینت هومر Giaint Homer Pigeon

این نژاد از بهترین نژادهای گوشتی کبوتر است. وزن کبوتر نر بالغ درون حدود ۹۰۰ گرم و کبوتر ماده بالغ تقریباً ۷۰۰ گرم و وزن هر جفت جوجه ۴۰۰ که تا ۶۰۰ گرم است. این نژاد سالی ۸ که تا ۱۲ جفت جوجه مـی‌دهد. تنوع رنگ زیـادی دارد و متداول‌‌ترین رنگ مربوط بـه گونـه‌ای هست که رنگ سر، دم و دو طرف بال‌ها آبی تیره و باقی اجزای بدن، سفید است، این نژاد خیلی بـه نژاد چاهی شبیـه‌ است، سرش بدون پر و پاهایش نیز بدون پر است. این نژاد دو خاصیت ممتاز دارد : یکی آن کـه از جمله بارورترین و پر نسل‌ ترين (يعنی گونـه‌های مختلفی دارد) کبوترها بـه شمار مـی‌رود و دیگر این کـه برای تغذیـه انسان گوشت مناسب و لذیذی دارد.

۳. کبوتر رنت Rant Pigeon

این نژاد سنگین وزن‌ترین کبوتر است، وزن پرنده بالغ آن درون حدود ۵/۱ کیلوگرم هست ورنگ‌های متفاوتی دارد کـه بیشتر بـه رنگ سفید است. این نژاد سالیـانـه ۴ که تا ۶ جفت جوجه مـی‌دهد ووزن هر جفت جوجه آن ۵/۱ که تا ۲ کیلوگرم است. این نژاد از بدنی کشیده و‌ای عمـیق برخوردار است.

۴. کبوتر کارنیـه Carneau Pigeon

کبوترهای کارنیـه از کبوترهای جنوب بلژیک وشمال فرانسه بـه وجود آمده و در اوایل قرن بیستم درون آمریکا بر روی آن‌ها کار شده‌است. این نژاد دو رنگ سرخ وسفید دارد ورنگ سرخ آن فراوانی بیشتری دارد. سر پرنده وپاهایش بدون پر است. وزن کبوتر نر بالغ حدود ۷۰۰ گرم و کبوتر ماده بالغ حدود ۶۰۰ گرم است. این نژاد سالیـانـه ۶ که تا ۱۲ جفت جوجه مـی‌دهد ووزن هر جفت جوجه حدود ۹۵۰ که تا ۱۰۰۰ گرم است. این نژاد از لحاظ جثه به‌طور محسوسی از نژاد شاهی کوچک‌تر است. رنگ گونـه‌های قرمز آن تقریباً بـه رنگ شاه بلوط وبسیـار زیباست.

۵. کبوتر موندن Mondaine Pigeon

این نژاد دو تیره دارد، تیره سوئیسی کـه سفید رنگ با سری بدون پر هست و تیره فرانسوی با رنگ‌های مختلف نظیر سرخ، سفید، زرد، سیـاه، آبی تیره و نقره‌ای کـه با وجود کاکلی بر روی سر مشخص مـی‌شود. نژاد موندن شبیـه مرغ هست و وزن پرنده درون حدود ۱ که تا ۵/۱ کیلوگرم هست و سالیـانـه ۶ که تا ۱۲ جفت جوجه مـی‌دهد و وزن یک جفت جوجه آن ۱۲۵۰ گرم است. پاهای این نژاد پرهای انبوهی دارد. این نژاد تنومند بوده، دم پرنده پایین افتاده و معمولاً بـه رنگ سفید مـی‌باشد.

۶. کبوتر چین دار شرقی Oriental Frills Pigeon

مـهم‌ترین مشخصه این نژاد منقار کوتاه آن هست که بـه آن شکلی زیبا مـی‌دهد و در انواع اصیل معمولاً منقار پرنده کوتاه وپهن است. منشاء این نژاد سرزمـین خاورمـیانـه ومخصوصاً مصر مـی‌باشد. نژاد اصیل آن چشم‌های درشت با پلکی سفید رنگ دارد وبر روی کاکلی نیم دایره‌ای بـه صورت کروات دارد وبر روی پاها پرهای کوچکی دارد واگر از گوشـه بـه آن نگاه شود، چشم‌ها وپاها درون یک راستا دیده مـی‌شوند. شکل سرپرنده، چیزی بین کروی وبیضی شکل هست ورنگ حدقه چشم آن پرتقالی هست که این حالت درون پرندگانی کـه سر سفید دارند، تیره رنگ مـی‌باشد. این پرنده بـه شدت با ادمـی انس والفت مـی‌گیرد و از او نمـی‌ترسد. با غرور مـی‌ایستد وتحمل خوبی دارد و از جهت پرواز وحرکت نیرومند هست و بـه خوبی زاد وولد مـی‌کند و برخی از پرورش دهندگان معتقدند کـه پرورش آن با دیگر کبوترها متفاوت هست اما حقیقت این هست که پرورش آن با سایر انواع پرندگان زینتی تفاوتی ندارد و فقط حتما توجه داشت کـه مانند تمامـی انواع پرندگان زینتی بهتر هست که تخم این نوع پرنده را درون زیر پرندگان معمولی قرار داد و از آن‌ها جوجه گرفت، زیرا کـه پرندگان زینتی اصولاً قادر بـه نگهداری از تخم وجوجه آوری نیستند. قیمت آن درون بازار متفاوت هست ولی معمولاً نژادهای خالص آن بسیـار گران قیمت مـی‌باشند.

۷. کبوتر مکه Makka Pigeon

اصل این نژاد بـه سه جا نسبت داده مـی‌شود کـه این سه مکان عبارتند از :شـهر صنعا درون یمن، شـهر مکه و کشور مصر، و بیشتر بـه نظر مـی‌رسد کـه اصل آن از شـهر صنعای یمن بوده و از آن جا بـه مکه و مصر شده‌است. این نژاد از آواز بسیـار خوب و دلنشینی برخوردار هست که با آواز سایر کبوترها متفاوت است.جثه‌ای کوچک دارد و تا حدودی شبیـه کبوتر معمولی است، درون هنگام ایستادن دو بال از دو طرف بدن پرنده آویزان مـی‌شود و چشمانش کاملاً مشکی هست و غالباً بر روی پنجه‌های پا راه مـی‌رود و در هنگام آواز خواندن بدنش بـه لزره درون مـی‌آید. پاها کوتاه و کوچک است، نژاد خالص آن کاکل ندارد و پاپر نیست. هرچند کـه اخیراً انواع کاکل دار و پاپر آن نیز تولید شده‌اند. رنگ آم معمولاً سیـاه و سفید هست و بـه رنگ‌های دیگری نظیر سرمـه‌ای و سرخ نیز دیده شده‌است، این نزاد نمـی‌تواند بـه خوبی از تخم‌ها مراقبت نماید و از جهت زاد و ولد چندان مرغوب نیست و بهتر هست که آن را بـه صورت انفرادی درون قفس نگهداری کرد. مدت آواز خوانی پرنده طولانی هست و بـه همـین علت برخی از پرورش دهندگان بـه علت سر و صدای زیـاد، مـیل چندانی بـه پرورش آن ندارند.

۸. کبوتر بخارا (جارچی) Trumpeter

این نژاد از زیباترین انواع کبوتر بوده و از گران قیمت‌‌ترین گونـه‌های کبوتر به‌ شمار مـی‌رود و پرورش دهندگان کبوترهای زینتی و علاقه‌ مندان بـه شرکت درون نمایشگاه‌ها، درون بین پرندگان خود حتماً از این نوع پرنده نگهداری مـی‌کنند. کبوتر بخارا پرهای انبوهی دارد کـه در همـه جهت پر پشت مـی‌باشند و گونـه‌‌های خالص آن حجیم با پرهای انبوهی بر روی سرها وپا مـی‌باشند. زاد وولد چندانی ندارد و توجه کافی بـه جوجه‌های خود مبذول نمـی‌کند و پرورش دهندگان با چیدن پرهای اطراف چشم و قسمتی از پرهای پا و اطراف مخرج پرنده، تلاش مـی‌کنند که تا مـیزان نرینـهکبوترهای نر را افزایش دهند، اما با این همـه بهتر هست که تخم‌های بارور این پرنده را درون زیر پرندگان دیگری کـه به نگهداری جوجه‌ها اهمـیت مـی‌دهند، گذاشت که تا جوجه‌ها قوی ونیرومند بار بیـایند، بـه ویژه این کـه جوجه‌های این نژاد از کوچکی دارای پرهای انبوه مـی‌باشند و بدیـهی هست که این مـیزان پر نیـاز بـه خون رسانی و تغذیـه مناسب دارد. گونـه‌های متفاوتی از این نژاد پدید آمده‌است بـه گونـه‌ای کـه در برخی‌ها کاکل رشد فراوانی یـافته‌است و در برخی دیگر نیز کاکل رشد چندانی ندارد و برخی جثه متوسط و برخی جثه بزرگی دارند. اما آن چه کبوتر بخارای اصیل را متمایز مـی‌سازد، این هست که گردن آن بـه سوی جلو و پایین متمایل هست وبر بعد سر پرنده کاکل وجود دارد و پاها درون مقایسه با سایر گونـه‌ها بزرگتراند. این پرنده مـی‌تواند پرهای کاکل خود را سیخ نگه دارد. رنگ‌های متفاوتی دارد و بیشتر بـه رنگ سیـاه و سفید و سرخ و زرد دیده مـی‌شود.

۹. کبوتر یعقوبی Jacobin Pigeon

کبوتر بسیـار زیبایی هست که بـه رنگ‌های مختلف دیده مـی‌شود ودورتا دور سر آن را پرهای انبوهی فرا مـی‌گیرد کـه از بعد سر کبوتر شروع شده و به جلوی گردن آن ادامـه مـی‌یـابد. از عیوب این نژاد عدم نگهداری از تخم وعدم پرستاری از جوجه‌ها است. مـیزان پرهای نرم اطراف سر وگردن پرنده گاهی آن قدر زیـاد وانبوه‌است کـه چیزی از سر پرنده، چشم‌ها ومنقار آن دیده نمـی‌شود و به همـین علت برخی از پرورش دهندگان اقدام بـه چیدن پرهای مزاحم مـی‌کنند که تا پرنده بتواند بـه خوبی ببیند. درون نژاد اصیل پرهای دور گردن مانند طوقی انبوه دورتادور گردن را فرا مـی‌گیرد. معمولاً پرهای دم وبال‌ها سفید رنگ بوده وباقی اجزای بدن بـه رنگ‌های متفاوتی نظیر: سرخ وسیـاه وزرد وسرمـه‌ای مـی‌باشد. آخرین پر بال بلند و طولانی هست به‌طوری که تا دم رسیده وگاهی ازآن نیز فراتر مـی‌رود. منشأ این نژاد هندوستان است. نوع دیگری از این نژاد کـه اصالت کمتری دارند، پرهای دورتادور گردن وسر کمتر بوده و در اطراف پیشانی و چشم پرها رشد نمـی‌کند. چشم‌های آن مروارید مانند است. این نژاد بـه جوجه‌های خود توجه کافی مبذول مـی‌کند وبر خلاف نژاد اصیل از سرعت خوبی درون پرواز برخوردار است. منشأ این نوع کبوتر نیز وسط وشمال قاره اروپا و کشورهایی نظیر اتریش، هلند وبلژیک است. قیمت کبوترهای اصیل بسیـار گران هست اما کبوترهای غیر اصیل قیمت‌های متفاوتی دارند.

۱۰. کبوتر دمنده Pouter Pigeon

کبوتر دمنده یکی از قدیمـی‌ترین انواع کبوترهای زینتی هست که تاریخ پیدایش آن بـه سال ۱۷۳۵ مـیلادی باز مـی‌گردد. این کبوتر همچنین بـه نام کبوتر انگلیسی نیز معروف هست زیرا کـه اولین بار درون انگلستان ظاهر شد و پرورش دهندگان انگلیسی با گونـه‌های مختلفی از کبوتر، این نژاد را بـه وجود آوردند. این کبوتر مـی‌تواند بـه صورت شگفت انگیزی درون وگردن وسر خود بدمد و به همـین علت بـه آن دمنده مـی‌گویند و در اثر نفخ این منطقه قد وقواره کبوتر بزرگ تر بـه نظر مـی‌رسد. بدن این گونـه کبوتر کشیده ولاغر هست و از جهت نگهداری از تخم‌ها وجوجه‌ها بسیـار خوب است. منشأ آن شمال اروپا، انگلستان، بلژیک وآلمان هست و آب وهوای سرد ومعتدل به منظور پرورش آن مناسب است، اما درون آب وهوای گرم بدن کبوتر ضعیف شده و به بیماری‌های مختلف مبتلا مـی‌گردد. قیمت برخی از انواع آن بسیـار گران هست به ویژه اگر چینـه دان بزرگ ویـا رنگ آن نادر وکمـیاب باشد.

۱۱. کبوتر مـیگسار Tippler Pigeon

این نژاد یکی از معروف‌ترین کبوترهای تیز پرواز هست که مـی‌تواند بـه مدت ده ساعت مستمر پرواز کند و در آسمان آن قدر بالا برود کـه دیگر با چشم غیر مسلح دیده نشود. معمولاً رنگ بدن آن سفید رنگ و برخی اجزای بدن آن خاکستری رنگ و چشمان آن مرواریدی هست و برخی نیز چشم‌های سیـاه دارند کـه از ارزش کمتری برخوردارند و قدرت پرواز کمتری دارند. منشأ این نژاد پاکستان است. انگلیسی‌ها قبل از استقلال هند و پاکستان تعداد زیـادی از این پرنده را بـه انگلیس بردند و از آن جا بـه اروپا شد و باعث شگفتی بسیـاری از پرورش دهندگان شد و تا امروزه نیز از ارزش خاصی بین پرورش دهندگان کبوترهای مسابقه برخوردار است. نژاد خالص «تیپلر» اندامـی کوچک و وزنی سبک دارد کـه رنگ بدن کبوتر سفید و رنگ بال‌ها خاکستری هست و چشم‌ها مرواریدی است. «تیپلر» گونـه‌های مختلفی دارد، اما قدرت وتوانایی هیچ‌کدام از این گونـه‌ها بـه اندازه گونـه اصلی نمـی‌باشد. آموزش این نوع کبوتر بر اوج‌گیری درون آسمان نیـازمند آموزش طولانی و مشخصی مـی‌باشد و بسیـاری از پرورش دهندگان این نوع کبوتر درون انگلستان و کانادا بـه شدت با یکدیگر رقابت مـی‌نمایند که تا بتوانند رکوردهای جدیدی درون زمـینـه اوج‌گیری به منظور مدت‌های طولانی کـه گاهی بـه ۲۲ ساعت مـی‌رسد را بشکنند و در این رکورد گیری‌ها، اوج‌گیری و پرواز مستمر دو شرط اساسی به‌شمار مـی‌روند. گونـه‌ای از این نژاد دیده شده کـه در اثنای پرواز اقدام بـه معلق زدن بـه سوی عقب مـی‌نماید، کـه این گونـه از کبوترها به منظور مسابقات اوج‌گیری مناسب نیستند زیرا معلق زدن باعث خستگی کبوتر شده و کبوتر نمـی‌تواند به منظور ساعات پی درون پی درآسمان اوج بگیرد. کبوتر «تیپلر» بـه صورت تدریجی و دایره وار اوج مـی‌گیرد کـه مرکز دایره پرواز کبوتر، محل ساو مـی‌باشد و آن قدر بالا مـی‌رود کـه دیدن آن درون آسمان دشوار مـی‌شود و در هتگام فرود آمدن نیز از همـین روش استفاده مـی‌کند، منتهی دایره‌های فرودی کبوتر کوتاه‌تر هستند. کبوتر «تیپلر» دو بال قوی و نیرومند دارد کـه ابزاری مناسبی به منظور اوج‌گیری به‌شمار مـی‌روند و معمولاً کبوترهایی کـه تند تند بال مـی‌زنند نمـی‌توانند به منظور مدت طولانی ومستمر پرواز کنند، کـه این حالت درون تیپلر دیده نمـی‌شود. سبکی وزن کبوتر «تیپلر» یکی دیگر از عواملی هست که باعث مـی‌شود کـه پرنده ساعت‌های طولانی بدون خستگی درآسمان پرواز کند.

منابع

  • مقدس، احسان (۱۳۸۶) اطلس رنگی نژادهای کبوتر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول، سال ۱۳۸۶، تهران.ISBN 964-5777-96-8
  • مقدس، احسان (۱۳۸۰) پرورش وبیماری‌های کبوتر، انتشارات پرتو واقعه، چاپ سوم ۱۳۸۴ تهران.ISBN 964-8060-14-2
    • یک دسته کبوتر درون قفس درون نمک آبرود

    • یک دسته کبوتر درون قفس

    • دسته کبوتر درون قفس

    • کبوتر کاکل دار

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=نژادهای_کبوتر&oldid=24873742»
[نژادهای کبوتر - ویکی‌پدیـا، دانشنامـهٔ آزاد کبوتر دم سیاه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 06 Nov 2018 05:31:00 +0000زایمان بیمارستان شهدای پاکدشت

استخدام - سامانـه جذب نیروی انسانی

تمامـی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق بـه سامانـه جذب نیروی انسانی مـی باشد و استفاده از مطالب با درج منبع بلامانع است.
تمامـی خدمات این سامانـه حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه مـی باشد. زایمان بیمارستان شهدای پاکدشت فعالیت این سامانـه تابع قوانین و مقررات جمـهوری اسلامـی ایران مـی باشد.

. زایمان بیمارستان شهدای پاکدشت : زایمان بیمارستان شهدای پاکدشت ، زایمان بیمارستان شهدای پاکدشت
[استخدام - سامانـه جذب نیروی انسانی زایمان بیمارستان شهدای پاکدشت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 01 Jan 2019 22:04:00 +0000ساخت منزل مس برای قهرمان کشتی دنیا

آشنایی با معدن مس - آسمونی

آسمونی : ساخت منزل مس برای قهرمان کشتی دنیا مس با علامت اختصاری (Cu) یکی از عناصر جدول تناوبی است. ساخت منزل مس برای قهرمان کشتی دنیا این عنصر فلز نسبتا قرمز رنگی هست که معمولا بـه شکل معدنی یـافت مـی‌شود و خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیـار بالایی دارد.
مس علاوه بر این‌که درون سنگ‌های معدنی گوناگون وجود دارد، ساخت منزل مس برای قهرمان کشتی دنیا بـه حالت فلزی نیز یـافت مـی‌شود. ساخت منزل مس برای قهرمان کشتی دنیا فلز مس بصورت سنگ‌های اکسیده، سنگ‌های سولفوره و مس طبیعی درون طبیعت قرار دارد. سنگ‌های سولفوره براثر تغییرات جوی و فعل و انفعالات طبیعی بـه سنگ‌های اکسیده تبدیل مـی‌شوند.
سنگ‌های اکسیده بیشتر درون قشر زمـین وجود دارند. کانی‌هایی مثل آزوریت، مالاکیت و برنیت، همانند سولفیدهایی از جمله کالکوپیریت (CuFeS2)، کوولین (CuS)، کالکوزین (Cu2S) یـا اکسیدهایی مانند کوپریت (Cu2O)، از منابع مس هستند.
مس فلزی قابل انعطاف و چکش‌خوار هست که کاربردهای زیـادی دارد. استفاده از این فلز به منظور ساخت سیم‌های مسی، لوله‌های مسی، دستگیره‌های درب و سایر وسایل منزل، آهنرباهای الکتریکی، موتورهای الکترومغناطیسی، موتور بخاروات، کلیدها و تقویت کننده‌های الکتریکی، لامپ‌های خلاء، لامپ‌های پرتوی کاتدی و… از جمله کاربردهای مس است.
کاربرد این فلز درون IC ها بجای آلومـینیوم بـه علت خاصیت هدایت بهتر آن نسبت بـه آلومـینیوم رو بـه افزایش است.
از این فلز بعنوان بخشی از لعاب سرامـیکی و در رنگ‌آمـیزی شیشـه نیز استفاده مـی‌شود. سولفات مس نیز بعنوان سموم و تصفیـه‌کننده آب کاربرد دارد. اکسیدهای مس نیز پایـه‌های بسیـاری از ابر رساناهای غیرمعمول را تشکیل مـی‌دهند.

نقش مس درون عصر حاضر :

وجود مس بصورت طبیعی و ویژگی مطلوب سهولت شکل‌پذیری یـا چکش‌خواری این فلز با ابزار ابتدائی کـه امکان ساخت ابزار صنعتی، زیور‌آلات، لوله و مخازن آب، سکه، شمشیر، مجسمـه و مانند آن را درون دوران باستان فراهم مـی‌کرد، این فلز را بصورت مـهم‌ترین ماده درون توسعه تمدن بشری درآورد.
با اختراع داینامو، تلگراف، تلفن، برق و خطوط انتقال نیرو درون اواخر قرن ۱۹، سیم بـه محصول نـهایی بسیـار مـهمـی تبدیل شد و از آنجایی‌که مس درون مـیان فلزاتی کـه کاربردهای وسیع صنعتی دارند، هادی‌ترین فلز هم از نظر هدایت الکتریکی و هم انتقال حرارتی محسوب مـی‌شود، این فلز بعنوان یک ‌هادی صنعتی با اهمـیت، مورد توجه روزافزون قرار گرفت. اکنون بیش از ۷۰ درصد مس تولید شده درون جهان درون صنایع مرتبط با الکتریسیته و الکترونیک مورد استفاده قرار مـی‌گیرد.
در قرن اخیر نیز نقش مس، بعنوان سومـین فلز پرمصرف، بعد از فولاد و آلومـینیوم بسیـار مشـهود و حیـاتی بوده و در عصر کنونی، درون مواردی کـه خواص انتقال الکتریکی و حرارتی زیـاد با طول عمر و مقاومت قابل توجه نسبت بـه فرسودگی مورد نیـاز است، مس و آلیـاژهای آن کاربرد فراوانی دارند.
ویژگی‌های منحصر بـه فرد این عنصر آنچنان دامنـه وسیعی از کاربرد به منظور مس و آلیـاژهای آن ایجاد کرده کـه در تمام‌ ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و خانگی، وسایل حمل و نقل، صنایع نظامـی و… بـه نوعی حضور یـافته و مقدار مصرف آن درون کمتر از یک قرن، حدود ۲۰ برابر افزایش یـافته است.
همان‌طور کـه اشاره شد، تمام اشکال اصلی حمل و نقل به منظور اجرای نقش های حیـاتی‌ خود بـه مس وابسته‌اند. از آلیـاژهای مس ـ نیکل روی بدنـه‌های قایق‌ها و کشتی‌ها به منظور کاهش پوسیدگی ناشی از آب دریـا استفاده مـی‌شود و به این طریق، مقدار آب‌نشینی کشتی‌ها کاسته شده و مصرف سوخت بهبود مـی‌یـابد. هرجا لوازم و ماشین‌آلات صنعتی باشد، مس و آلیـاژهای آن هم حضور دارند. علاوه بر این موارد، درون عصر حاضر، فلز مس درون کشاورزی و زیست‌شناسی هم کاربرد فراوانی دارد.

وضعیت مس درون جهان :

معادن مس درون دنیـا بـه دو صورت روباز و زیرزمـینی وجود دارند. امروزه بیشترین درصد مس دنیـا از معادن روباز استخراج مـی‌شود، مشروط بر این‌که کمترین مس موجود درون سنگ معدن حدود ۴/۰ درصد باشد. از معادن مس زیرزمـینی نیز کـه کمترین مس موجود درون سنگ معدن آن ۷/۰ درصد باشد، درصورت مقرون بـه صرفه اقتصادی بودن، استخراج صورت مـی‌گیرد.
در حال حاضر، مـهم‌ترین معادن مس جهان درون کانادا و مکزیک واقع درون آمریکای‌شمالی ـ شیلی، پرو و برزیل واقع درون آمریکای‌جنوبی ـ ایران، قزاقستان، ازبکستان، سیبری شمالی، ژاپن و اندونزی واقع درون آسیـا ـ زئیر، زامبیـا، آفریقای‌جنوبی و اوگاندا واقع درون آفریقا ـ کوئینزلند و باگین‌ویل واقع درون استرالیـا ـ و لهستان، یوگسلاوی، اسپانیـا و نروژ واقع درون اروپا قرار دارند. از این مـیان، شرکت معدنی «کودلکو» شیلی با درون اختیـار داشتن حدود ۱۸ درصد ذخایر مس جهان، بالاترین سهم را بـه خود اختصاص داده است.

وضعیت مس درون ایران :

هم‌اکنون ایران هفدهمـین تولیدکننده مس درون دنیـاست. بـه گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، کشور ما دو مـیلیـارد تن از ذخایر مس دنیـا را درون اختیـار دارد و سالانـه حدود ۲۲۰ هزار تن مس کاتدی تولید مـی‌کند کـه این مـیزان ۲/۱ درصد از تولید جهانی این محصول است.
سعدمحمدی مـی‌افزاید: کشور ما اکنون هفدهمـین تولیدکننده مس درون دنیـاست کـه پیش‌بینی مـی‌شود با برنامـه‌ریزی‌ها و پروژه‌های تعریف شده درون این صنعت، درون چهار سال آینده باب سهم ۵/۳ درصدی از کل مس دنیـا بـه جایگاه دهم دست یـابد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، هم‌اینک به منظور تولید مس شرایط استخراج ۹۲ مـیلیون تن ماده معدنی موجود است.
سعدمحمدی با توجه بـه حجم صادرات مس و انتخاب شرکت ملی صنایع مس ایران بعد از نفت بعنوان نخستین صادرکننده گفت: بـه منظور شناسایی معادن و پتانسیل‌های جدید مس هم‌اکنون درون ۴۹ نقطه کشور اکتشاف فعال شده است. درون حال حاضر شرکت ملی صنایع مس ایران درون حال انجام عملیـات اکتشافی بـه منظور شناسایی و بررسی امکان بهره‌برداری از پتانسیل‌های معدنی مس ایران درون سه مرحله پی‌جویی، اکتشاف عمومـی و اکتشاف تفصیلی است. این بررسی‌ها درون شش ناحیـه کشور درون استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل، خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد صورت مـی‌گیرد.

کانسارها و کانی‌های مس درون ایران:

پژوهش‌ها نشان مـی‌دهند، ایران روی کمربند مس جهانی قرار دارد کـه از جنوب‌شرقی کشور آغاز شده که تا شمال‌غربی و نواحی آذربایجان ادامـه مـی‌یـابد. بزرگ‌ترین کمربند مس شناخته شده ایران همراه با زون ولکانیکی ـ پلوتونیکی، کمربند قلعه درون ارومـیه است. کانسار مس پورمـیزی سرچشمـه نیز بزرگ‌ترین معدن مس ایران و ازجمله معادن مـهم مس دنیـا محسوب مـی‌شود. روی کمربند ولکانیکی ـ پلوتونیکی قلعه درون ارومـیه، علاوه بر سرچشمـه، چند منطقه دیگر با کانی‌سازی مس پورمـیزی شناسایی و در درست مطالعه است. چهارگنبد، تخت، بهر آلمان، سونگون، بالوچه، آستامال، بارملک و کیقال از جمله مـهم‌ترین این مناطق هستند. کانی‌سازی نوع ماسیوسولفید نیز درون منطقه سبزوار خراسان، چهل کوره سیستان و بلوچستان، پلنگی و چاه مسی کرمان یـافت مـی‌شود.
[آشنایی با معدن مس - آسمونی ساخت منزل مس برای قهرمان کشتی دنیا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 05:30:00 +0000یک ماهی که به اسم اوباما نامگذاری شده است عکس

تصاویر دیدنی 15 شـهریور 95 - آسمونی

سحر قریشی تعطیلات تابستانی خود را با دوست صمـیمـی اش درون سواحل مدیترانـه و در کشور ترکیـه سپری کرد.

بعد از آنکه هفته گذشته فیلمـی از مالیـا اوباما درون یک جشنواره موسیقی منتشر شد کـه او را درون حال استعمال ماری‌جوآنا نشان مـی داد،
روز گذشته اوباما تی شرتی برتن داشت کـه روی آن نوشته شده «سیگار کشیدن مـی کشد».

دلقک‌های ناصرالدین شاه


تزیین ماشین عروس با پر مرغ

لجن درمانی توریست های خارجی درون ساحل دریـاچه ارومـیه

سه دانشمند مستقر درون هاوایی به منظور تشکر از اقدامات رئیس‌جمـهور آمریکا درون زمـینـه محیط زیست، یک ماهی که به اسم اوباما نامگذاری شده است عکس یک گونـه ماهی تازه کشف شده را بـه اسم “اوباما” نامگذاری د.

نشست زمـین باز هم درون تهران
بعد از ظهر دیروز یکشنبه فرونشست زمـین باعث ایجاد گودالی پر آب با عمق ۵ متری درون خیـابان شوش شرقی شد.

وضعیت آب و هوای امروز استان‎ها
برای امروز و فردا سه‌شنبه بارش پراکنده و خفیف درون سواحل شمالی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

. یک ماهی که به اسم اوباما نامگذاری شده است عکس . یک ماهی که به اسم اوباما نامگذاری شده است عکس : یک ماهی که به اسم اوباما نامگذاری شده است عکس
[تصاویر دیدنی 15 شـهریور 95 - آسمونی یک ماهی که به اسم اوباما نامگذاری شده است عکس]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 10:31:00 +0000ویژگی علامه هلی

تصاویر دیدنی 15 شـهریور 95 - آسمونی

سحر قریشی تعطیلات تابستانی خود را با دوست صمـیمـی اش درون سواحل مدیترانـه و درون کشور ترکیـه سپری کرد.

بعد از آنکه هفته گذشته فیلمـی از مالیـا اوباما درون یک جشنواره موسیقی منتشر شد کـه او را درون حال استعمال ماری‌جوآنا نشان مـی داد،
روز گذشته اوباما تی شرتی برتن داشت کـه روی آن نوشته شده «سیگار کشیدن مـی کشد».

دلقک‌های ناصرالدین شاه


تزیین ماشین عروس با پر مرغ

لجن درمانی توریست های خارجی درون ساحل دریـاچه ارومـیـه

سه دانشمند مستقر درون هاوایی بـه منظور تشکر از اقدامات رئیس‌جمـهور آمریکا درون زمـینـه محیط زیست، ویژگی علامه هلی یک ماهی کـه به اسم اوباما نامگذاری شده هست عکس یک گونـه ماهی تازه کشف شده را بـه اسم “اوباما” نامگذاری د.

نشست زمـین باز هم درون تهران
بعد از ظهر دیروز یکشنبه فرونشست زمـین باعث ایجاد گودالی پر آب با عمق ۵ متری درون خیـابان شوش شرقی شد.

وضعیت آب و هوای امروز استان‎ها
برای امروز و فردا سه‌شنبه بارش پراکنده و خفیف درون سواحل شمالی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

. ویژگی علامه هلی یک ماهی کـه به اسم اوباما نامگذاری شده هست عکس . ویژگی علامه هلی یک ماهی کـه به اسم اوباما نامگذاری شده هست عکس : ویژگی علامه هلی یک ماهی کـه به اسم اوباما نامگذاری شده هست عکس
[تصاویر دیدنی 15 شـهریور 95 - آسمونی ویژگی علامه هلی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 10:31:00 +0000ثبت نام عمره درسال 96

حج عمره مفرده و تمتع ۹۶ | ثبت‌ نام و شرایط اعزام زائران ...

سازمان حج و زیـارت با صدور اطلاعیـه‌ای رسمـی، ثبت نام عمره درسال 96 خبر برقراری حج ٩۶ را تایید کرد.

به گزارش آسمونی بـه نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیـارت، درون اطلاعیـه این سازمان آمده است:

“به اطلاع ملت شریف ایران اسلامـی مـی رساند، متعاقب مذاکرات حج سال آتی با وزارت حج عربستان و با اطمـینان از تامـین انتظارات مورد نظر و با عنایت بـه تاکیدات مقام معظم رهبری، مسؤولان محترم نظام جمـهوری اسلامـی ایران و مردم شـهید پرور و بزرگوار ایران اسلامـی، درون خصوص تحقق حجی عزت مندانـه مبتنی بر امنیت، عزت و کرامت حجاج عزیز کشورمان و فراهم شدن بستر ارائه خدمات مرتبط درون حوزههای کنسولی، پزشکی و سایر خدمات مورد نیـاز، با استعانت از خداوند متعال شرایط لازم به منظور تشرف بیش از ۸۵ هزار نفر از حجاج جمـهوری اسلامـی ایران درون حج سال ۱۳۹۶ مـهیـا شده است.

بدیـهی هست جزئیـات مذاکرات درون موضوعات مختلف از جمله موضوع شـهدای منا درون اولین نشست خبری تشریح مـی شود.

همچنین برنامـه‌های سازمان حج و زیـارت به منظور فراخوان و ثبت نام متقاضیـان حائز اولویت درون اطلاعیـه‌های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.”

حجت الاسلام و المسلمـین قاضی عسکر نماینده ولی فقیـه درون امور حج وزیـارت و جناب آقای حمـید محمدی معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیـارت امروز درون ادامـه برنامـه سفر بـه استان قم با آیت الله جعفر سبحانی دیدار د.

حضرت آیت الله العظمـی جعفر سبحانی، عصر امروز درون دیدار نماینده ولی فقیـه درون امور حج و زیـارت و رئیس سازمان حج و زیـارت اظهار داشت:

در ملاقاتی کـه بامسئولین عربستان خواهید داشت تاکید کنید کـه  به مردم خود اعلام  نمایند ضیوف الرحمن احترام  دارند

وی حق تعدی و تعرض بـه آن‌ها را ندارد و اختلاف درون دولت‌ها ارتباطی بـه ضیوف الرحمان ندارد.

مردم هم بـه این توصیـه گوش خواهند داد.

استاد درس خارج حوزه علمـیه قم ادامـه داد سفارشـهای لازم را بـه حجاج ایرانی  داشته باشید.

وی اظهار داشت: ثبت نام عمره درسال 96 فریضه حج واجب هست و زائرین نسبت بـه این موضوع توجه دارند.

ایشان درون ادامـه تاکید فرمودند زائرین با رعایت توصیـه های لازم درون طول سفر آرامش داشته باشند.

وی درون پایـان به منظور برگزار کنندگان حج توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع  سازمان حج و زیـارت گفت:

ودیعه گذارانی کـه تاریخ سپرده گذاری آنان که تا پایـان شـهریور سال ۸۵ بوده هست و با فراخوان سازمان حج و زیـارت از ۲۳ فروردین که تا ۲۱ اردیبهشت نسبت بـه تکمـیل ثبت نام خود که تا سقف ۱۰ مـیلیون تومان اقدام کرده باشند از امروز ۲۴ اردیبهشت که تا پنج روز فرصت دارند که تا با انتخاب کاروان ثبت نام خود را قطعی کنند.

«محمد آزاد» با تأکید بر تکمـیل ثبت نام در  مـهلت پنج روزه افزود:

بدیـهی هست که بعد از این مـهلت، ممکن هست اولویت‌های بعدی جهت تکمـیل ظرفیت دعوت شوند

و اگر این عزیزان بعد از این پنج روز مراجعه کنند طبیعی هست که فقط درون جاهای باقیمانده مـی‌توانند انتخاب کاروان کنند.

وی با اشاره بـه اینکه ثبت نام‌ها بـه دو روش حضوری و اینترنتی انجام مـی‌شود گفت:

در مراجعه حضوری متقاضیـان با مراجعه بـه دفاتر حج و زیـارت ثبت نامشان را قطعی خواهند کرد

و درون روش دوم از طریق سایت haj۹۶.haj.ir عملیـات ثبت نام خودشان را نـهایی کنند.

آقای آزاد درون خصوص مدارک مورد نیـاز به منظور ثبت نام متقاضیـان افزود:

عزیزانی کـه قبلاً مرحله مقدماتی ثبت نامشان را انجام داده اند درون هنگام مراجعه بـه دفاتر حج و زیـارت حتما اصل فیش ثبت نام اولیـه را کـه نشان دهنده واریز ۱۰ مـیلیون تومان است

به همراه اصل و کپی تمام صفحات شناسنامـه و اصل و کپی کارت ملی و کپی آنرا همراه داشته باشند.

در صورت تکمـیل نشدن ظرفیت کاروان ها درون زمان مقرر اولویت های بعدی فراخوان خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع  سازمان حج و زیـارت با تأکید بر اینکه ثبت نام درون کاروان‌های امسال درون هشت گروه قیمتی تقسیم شده هست گفت: البته ارائه خدمات درون همـه گروه‌های قیمتی یکسان هست و اختلاف گروه‌های قیمتی بـه دلیل نوع هتل و نوع پروازهاست کـه قیمت هر گروه کاروانی را تعیین مـی‌کند.

آزاد همچنین گفت:

با تلاش سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری سعی شده هست اختلاف قیمت آن چنانی درون قیمت‌ها نداشته باشیم،

اما اگر زائران با افزایش قیمتی برخورد د بدانند کـه آن متأثر از تغییر قیمت ارز، ارتقای خدماتی کـه در خیمـه عرفات داده شده یـا افزایش قیمتی هست که درون اقلام عربستان پدید مـی‌آید، اما درون مجموع با همکاری خوب بانک ملی یک مـیلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سرفصل هزینـه ودیعه گذاران سال‌های قبلر مـی‌شود کـه با احتساب آن ور یک مـیلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالاترین گروه قیمتی ما ۱۳ مـیلیون و ۷۵۰ هزار تومان و پایین گروه قیمتی ۹ مـیلیون و ۶۷۰ هزار تومان خواهد بود.

مـهران فرشید  سرپرست حج و زیـارت استان تهران نیز درون بازدید از یکی از دفاتر حج و زیـارت گفت:

۴۶ دفتر بـه طور همزمان پذیرای ثبت نام حضوری زائران هستند.

و بیش از ۶۰۰ دفتر زیـارتی بـه صورت داوطلبانـه ثبت نام متقاضیـان حج را انجام مـی‌دهند.

وی افزود:

تمام زائران کـه گذرنامـه ندارند حتماً درون اسرع وقت به منظور دریـافت گذرنامـه اقدام کنند؛

اداره گذرنامـه نیز مثل سال‌های پیش درون این خصوص همکاری بسیـار خوبی با زائران خواهد داشت.

فرشید گفت:

ظرفیت اعزام درون کل استان تهران ۱۲ هزار نفر هست که از ایستگاه پروازی تهران یعنی فرودگاه امام خمـینی (ره) نزدیک ۲۰ هزار ظرفیت دارد و زائران برخی از استان ها غیر از تهران نیز  از ایستگاه پروازی تهران بـه حج اعزام مـی شوند.

سرپرست حج و زیـارت استان تهران افزود:

چنانچه ظرفیت ۱۲ هزار نفری زائران حج درون تهران تکمـیل نشود احتمال اینکه که تا پایـان مـهر نیز اولویت‌های جدید اعلام کنیم وجود دارد،

بنابراین لازم هست به ودیعه گذارانی کـه فیش‌های ۱۰ مـیلیونی شان را واریز کرده اند.

یـادآور شویم کـه اگر قصد تشرف دارند حتماً درون فرصت پنج روزه اقدام بـه نـهایی ثبت نامشان کنند.

آیت الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید امروز درون دیدار سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیـارت، گفت: انقلاب اسلامـی ایران درون جهان عزتمند و با عظمت است، حجاج نیز حتما با رفتارشان این عزت و عظمت را بـه خوبی حفظ کنند.

حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید، امروز درون دیدار حجت‌الاسلام والمسلمـین سیدعلی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیـه درون امور حج وزیـارت و آقای حمـید محمدی، رییس سازمان حج وزیـارت کشور بـه بیـان اهمـیت و جایگاه حج پرداخت و این موضوع را از مسائل مـهم دینی دانست.

وی افزود:

گرچه حج سالی یکبار و برای مستطیعان حج برگزار مـی شود؛

اما گاهی برخی افراد درون طول عمرشان توفیق حضور بیش از یکبار درون این فریضه مـهم را پیدا نمـی کنند

که حتما قدردان چنین توفیق الهی باشند و از آن بـه خوبی بهره بگیرند که تا ذخیره آخرت آن ها باشد.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی بـه عظمت و جایگاه کعبه اشاره کرد و گفت:

کعبه از جایگاه و ارزش خاصی برخوردار هست وی نمـی تواند بـه راحتی این عظمت و جایگاه را درک کند.

حیـات و ممات انسان درون کعبه است.

وی با بیـان اینکه قبولی تمامـی مناسک و اعمال انسان بـه انجام آن بـه سوی قبله و کعبه است، تصریح کرد:

تمام زندگی ما کعبه و قبله هست و کعبه تنـها منحصر درون حج و حضور درون مکه نمـی شود؛

همـیشـه ما حضورمان را متوجه کعبه مـی کنیم و کعبه همتای قرآن کریم است.

حضرت آیت‌الله  جوادی آملی از حج بـه عنوان یک فعل یـاد کرد؛ ولی توجه بـه کعبه را بسیـار مـهم دانست.

و از مدیران و روحانیـان کاروان ها خواست جهت بهره گیری بیشتر از معنویـات حج بـه زائران آموزش های لازم را ارائه دهند.

مفسر برجسته قرآن کریم بـه اهمـیت و جایگاه زائران و حجاج اشاره کرد و درباره عزت و عظمت حجاج گفت:

عزت امری تحمـیلی نیست کـه ما بـه زائر یـا حاجی عزت بدهیم، زائران حتما خود مراعات کنند و همـه اعمال آن ها عزتمندانـه انجام شود .

زائران درون خرید، رفت و آمد و برخورد با دیگران نیز عزتمندانـه رفتار کنند که تا همـیشـه با عزت باشند.

سازمان حج و زیـارت طی اطلاعیـه ای واجدین شرایط اعزام بـه حج تمتع را اعلام کرد:

در متن اطلاعیـه این سازمان آمده هست :

ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت،  به اطلاع هموطنان عزیز مـی‌رساند باتوجه بـه فراهم شدن شرایط تشرف حجاج جمـهوری اسلامـی ایران بـه حج  تمتع سال ۱۳۹۶، کلیـهدارندگان قبوض ودیعه‌گذاری علی‌الحساب حج تمتع که تا ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ ، مـی‌توانند از دهه سوم فروردین ماه بر اساس شرایطی کـه در اطلاعیـه تکمـیلی این سازمان اعلام خواهد شد،

نسبت بـه انجام مراحل ثبت‌نام خود به منظور اعزام بـه حج تمتع ۱۳۹۶ اقدام نمایند.

از آنجائی کـه برای سفر بـه حج تمتع سالجاری داشتن گذرنامـه بین المللی با حداقل اعتبار که تا ۱۳۹۶/۱۲/۰۵  ضروری است،

لذا متقاضیـان سفر بـه حج کـه فاقد گذرنامـه بوده و یـا اعتبار گذرنامـه آنان کمتر از تاریخ فوق مـی‌باشد،

لازم هست در فرصت مناسب نسبت بـه دریـافت گذرنامـه جدید بصورت انفرادی اقدام نمایند.

کلیـهانی کـه قصد واگذاری قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع خود بـه بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، برادر، ، فرزند) را داشته ، مـی‌بایست قبل از فرارسیدن موعد ثبت‌نام درون کاروان‌ها، بـه یکی از دفاتر خدمات زیـارتی مجاز این سازمان درون سطح استان مراجعه و  نسبت بـه ثبت و نـهایی این فرآیند درون سامانـه جامع نقل و انتقال سازمان حج و زیـارت،  اقدام نمایند.

اطلاعیـه تکمـیلی این سازمان درخصوص زمان و نحوه ثبت‌نام واجدین شرایط اعزام بـه حج تمتع سالجاری، دهه سوم فروردین ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حج و زیـارت بـه نشانی hajnews.ir و رسانـه‌ها منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمـین قاضی عسکر نماینده ولی فقیـه درون امور حج وزیـارت و جناب آقای حمـید محمدی معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیـارت امروز درون ادامـه برنامـه سفر بـه استان قم با آیت الله جعفر سبحانی دیدار د.

حضرت آیت الله العظمـی جعفر سبحانی، درون تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۶ درون دیدار نماینده ولی فقیـه درون امور حج و زیـارت و رئیس سازمان حج و زیـارت اظهار داشت: درون ملاقاتی کـه بامسئولین عربستان خواهید داشت تاکید کنید کـه  به مردم خود اعلام  نمایند ضیوف الرحمن  احترام  دارند وی حق تعدی و تعرض بـه آن‌ها را ندارد و اختلاف درون دولت‌ها ارتباطی بـه ضیوف الرحمان ندارد.

مردم هم بـه این توصیـه گوش خواهند داد.

استاد درس خارج حوزه علمـیه قم ادامـه داد سفارشـهای لازم را بـه حجاج ایرانی  داشته باشید.

وی اظهار داشت: فریضه حج واجب هست و زائرین نسبت بـه این موضوع توجه دارند.

ایشان درون ادامـه تاکید فرمودند زائرین با رعایت توصیـه های لازم درون طول سفر آرامش داشته باشند.

وی درون پایـان به منظور برگزار کنندگان حج توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستار شد.

اطلاعیـه سازمان حج و زیـارت درباره زمان اعلام و ثبت نام درون کاروان های حج تمتع سال ۱۳۹۶

به اطلاع واجدین شرایط تشرف بـه حج تمتع سال جاری مـی رساند:

با استعانت از پروردگار متعال بحمدالله  تلاشـهای سازمان حج وزیـارت و حوزه نمایندگی ولی فقیـه درون امور حج و زیـارت به منظور ایجاد زمـینـه تشرف خیل عظیم مشتاقان بـه ثمر نشسته و از این رو مطابق برنامـه ریزی های بعمل آمده، لیست اسامـی مدیران کاروانـها با قید گروه قیمتی، طی اطلاعیـه ای روز پنجشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ توسط مدیریت حج و زیـارت هریک از استانـها برابر سنوات گذشته از طریق رسانـه های استانی و سایت مدیریت حج و زیـارت استان بـه اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.

شروع ثبت نام درون کاروانـهای حج تمتع امسال بصورت همزمان درون کلیـه استانـها از ساعت ۹ صبح روزیکشنبه مورخ  ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بـه مدت ۵ روز  خواهد بود و  کلیـهانی کـه از تاریخ ۲۳ فروردین که تا ۲۱ اردیبهشت ماه نسبت بـه ثبت نام اولیـه درون شعب بانک ملی با واریز مبلغ ۱۰ مـیلیون تومان اقدام کرده اند، مـی توانند به منظور ثبت نام درون کاروان های حج اقدام نمایند.

توجه:

لازم بـه یـادآوری هست شعب بانک ملی ایران حداکثر که تا پایـان وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه، نسبت بـه دریـافت مبلغ علی الحساب هزینـه سفر (تا سقف ۱۰ مـیلیون تومان) ثبت نام اولیـه مجاز خواهند بود .

راهنمای فرهنگی زائران حج تمتع ۹۶ با نام کتابچه «شوق دیدار» شامل آداب سفر حج تمتع، برنامـه‌های فرهنگی زائران، برنامـه‌های قبل و هنگام سفر، توصیـه‌های پزشکی و وظایف کارگزاران حج منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیـارت، حجت الاسلام مسعود حاجی ابراهیمـی، مدیر برنامـه و محصولات فرهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری درون گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از انتشار راهنمای فرهنگی زائران حج تمتع ۹۶ درون قالب کتابچه «شوق دیدار» خبر داد.

وی با بیـان اینکه کتابچه شوق دیدار از ۲۴ اردیبهشت ماه و در هنگام ثبت نام از طریق دفاتر و شرکت های زیـارتی بـه زائران ارائه شد، گفت: راهنمای فرهنگی زائران حج تمتع شامل اطلاعات مورد نیـاز زائران همچون آداب سفر حج تمتع، برنامـه های فرهنگی زائران، برنامـه های قبل و حین توصیـه‌های پزشکی و وظایف کارگزاران است.

مدیر برنامـه و محصولات فرهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری اظهار داشت:

برای هر خانواده یک راهنمای فرهنگی زائران حج درون نظر گرفته شده است

که حتما در هنگام ثبت نام درون کاروان ها از دفاتر و شرکت های زیـارتی تحویل گرفته و حتما مطالعه کنند.

وی افزود:

در بخش های پایـانی این کتابچه، توصیـه های پزشکی، وظایف کارگزاران حج، روحانیون کاروان ها، مسئولان فرهنگی هتل ها، مدیران کاروان و مدیران دفاتر زیـارتی، معرفی کتاب ها و منابع به منظور مطالعه، و لوازم سفر کـه هر کدام از حج‎گزاران حتما آنـها را همراه داشته باشند آمده است.

شروع ثبت نام درون کاروان های حج تمتع امسال بصورت همزمان درون کلیـه استانـها از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بـه مدت ۵ روز خواهد بود و تمامـیانی کـه از تاریخ ۲۳ فروردین که تا ۲۱ اردیبهشت ماه نسبت بـه ثبت نام اولیـه درون شعب بانک ملی با تکمـیل ودیعه حج خود بـه مبلغ ۱۰ مـیلیون تومان اقدام کرده اند، مـی توانند به منظور ثبت نام درون کاروان های حج اقدام کنند.

رئیس سازمان حج و زیـارت گفت:

ثبت نام درون کاروان های حج تمتع امسال بصورت همزمان درون همـه استان ها از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت آغاز شده است.

حمـید محمدی درون خصوص زمان اعلام کاروان های حج گفت:

همـه واجدین شرایط تشرف بـه حج امسال کـه از ۲۳ فروردین که تا ۲۱ اردیبهشت با مراجعه بـه شعب بانک ملی به منظور ثبت نام اولیـه تشرف بـه حج اقدام کرده اند، مـی توانند ازصبح یکشنبه ۲۴ اردیبهشت با مراجعه بـه سامانـه haj96.haj.ir یـا با مراجعه مستقیم بـه کاروان ها، به منظور نام نویسی درون کاروان های حج اقدام کنند.

رئیس سازمان حج گفت:

تغذیـه از دیگر موضوعاتی هست که همچنان درون حال پیگیری هست تا تمـهیدات لازم به منظور تامـین غذای مناسب به منظور زائران اندیشیده شود.

همچنین به منظور اعزام هیئت پزشکی حج و زیـارت مقدمات خوبی فراهم شده است

تا امسال هم مانند سال های گذشته از خدمات خوب حوزه بهداشت و درمان زائران برخوردار باشیم.

رئیس سازمان حج و زیـارت افزود:

ثبت نام اولیـه حجاج کـه اولویت اعزامشان اعلام و فراخوان شده اند انجام شده است.

و پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت مدیریت حج و زیـارت همـه استان ها درون اطلاعیـه ای اسامـی کاروان ها و گروه قیمتی آنـها را همراه با قیمت هر کاروان اعلام مـی کنند.

وی با اشاره بـه مرحله تکمـیل ظرفیت حجاج باقیمانده نیز گفت:

بعد از این مرحله ما یک مرحله ثبت نام مجدد داریم کـه زمان و جزئیـات آن درون اطلاعیـه ای کـه دفاتر حج و زیـارت استان ها روز پنجشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه صادر مـی کند، اعلام خواهد شد.

محمدی افزود:

کاروان ها درون ۸ گروه  قیمتی با توجه بـه درجه هتل ها و نوع پروازها قیمتشان مشخص شده است.

وی گفت:

ثبت نام کنندگان مرحله اول، درون این مرحله به منظور انتخاب کاروان ها ۵ روزه فرصت دارند.

و ثبت نام کنندگان مرحله تکمـیل ظرفیت حتما از مـیان گزینـه های موجود کاروان هایشان را انتخاب کنند.

رئیس سازمان حج و زیـارت گفت:

ما درون سال۹۴ کـه آخرین تشرف بـه حج بود ، ۶۴ هزار نفر  اعزام داشتیم و امسال کـه ۲۰ درصد بـه سهمـیه همـه کشورها اضافه شد، با توجه بـه عدم حضور کشورمان درون حج ۹۵، امسال موفق شدیم با پیگیری بعمل آمده ۳۵ درصد بـه سهمـیه جمـهوری اسلامـی ایران اضافه کنیم و مجموع حجاج را بـه ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر برسانیم.

محمدی گفت:

ما درون حال مذاکره هستیم کـه بتوانیم به منظور امسال سهم بیشتری به منظور هواپیمای جمـهوری اسلامـی ایران بگیریم.

بنابراین کل اعزام ها از ۹ مرداد که تا ۳ شـهریور ادامـه خواهد داشت.

رئیس سازمان حج و زیـارت گفت:

ما همـه مواردی را کـه دغدغه حجاج و نگرانی مسئولان نظام بوده است،

در مذاکرات بـه صورت قاطع دنبال کردیم و ساز و کار و فرآیندی درون پیش گرفتیم،

تا دغدغه و نگرانی ها را رفع و خواسته های مورد نظر جمـهوری اسلامـی ایران را تامـین کنیم.

و حتی یک نفر هم بـه ترکیب نیروهای ستادی و بعثه اضافه نشده است.

محمدی گفت:

طبیعی هست که هر چه تعداد کاروان ها اضافه شود، تعداد عوامل هر کاروان هم افزوده مـی شود.

به این ترتیب کـه ما درون سال ۹۴ مجموعا ۴۵۰ کاروان داشتیم امسال بیش از ۶۰۰ کاروان خواهیم داشت.

امسال ۱۵۰ مدیر کاروان، ۱۵۰ روحانی و ۱۵۰ معاون و عوامل کاروان هم بـه مجموعه نیروها اضافه خواهد شد.

وی درون خصوص تعداد ایستگاه های پروازی به منظور اعزام های ۹۶ نیز گفت:

در مجموع با همکاری خوب سازمان هواپیمایی کشوری،۲۰ ایستگاه پروازی خواهیم داشت.

 آخرین اخبار مربوط بـه حج عمره و تمتع سال ۱۳۹۶ درون آسمونی اطلاع رسانی خواهد شد.

. ثبت نام عمره درسال 96 . ثبت نام عمره درسال 96
[حج عمره مفرده و تمتع ۹۶ | ثبت‌ نام و شرایط اعزام زائران ... ثبت نام عمره درسال 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 16:47:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com